مجله تیبا

تاریخچه توپ های ورزشی در ایران و جهان

تاریخچه توپ های ورزشی در ایران و جهان

آبان 8, 1402

توپ یکی از قدیمی‌ترین اختراعات بشر است که تاریچه قدمت آن به هزاران سال پیش باز می‌گردد. اولین توپ‌ها از